dinsdag 25 september 2018

Realisaties van de laatste zes jaar in een notendop.

OCMW VOORZITTER
De reguliere werking van het OCMW bestaat uit hoofdzaak in het voorzien van financiële steun op basis van de geldende wetgeving en/of lokale reglementen.
Hier gaat altijd een sociaal onderzoek aan vooraf. Het bijzonder comité van de sociale dienst die uit 5 OCMW raadsleden bestaat, de voorzitter inbegrepen, beslist over deze dossiers.
Dit is zeer intens waarin mijn betrachting steeds is geweest om hierin rechtlijnig en correct te zijn.
Het aanbod aan dienstverlening in het sociaal huis is echter veel meer, en teveel om hier in het kort voor te stellen.

Deze legislatuur werden ook nieuwe projecten opgezet, o.a. :
- diensten dichter bij de burger brengen door bvb.bij aanvang van het schooljaar aanwezig te zijn op scholen om te helpen met de aanvraag voor studiebeurzen
- de sociale kruidenier “ ‘t Schap”
- de “Living” waar mama’s elkaar kunnen ontmoeten
- het “Salon” waar senioren elkaar kunnen  ontmoeten en aldus uit hun isolement worden gehaald
- het Mantelzorgproject met de realisatie van een toneelstuk en andere activiteiten om mantelzorg in de kijker te zetten
- “Knokke-Heist geeft elk kind kansen “ waarbij via een brugfiguur kinderen ( en hun ouders )in een kwetsbare situatie worden gedetecteerd en begeleid
- organisatie van een activiteit rond de Werelddag tegen armoede, samen met de lagere scholen uit de gemeente
- de aanvraag voor erkenning van “ Huis van het kind “ werd recent ingediend.


VOORZITTER autonome vereniging Het Dak

Dit omvat de woonzorgcentra Noordhinder en Onze Lieve Vrouw van Troost, alsook de assistentiewoningen Mardyck.
In de Mardyck werd een bijkomende lift geplaatst en de eerste werd volledig vervangen; Ook worden de keukens van de flats stelselmatig vernieuwd.

Het nieuw gebouw van de Noordhinder werd volledig bewoond waardoor heelwat nieuw personeel werd aangeworven. Een nieuwe organsatiestructuur voor beide woonzorgcentra, en een goed en performant personeelsbeleid werden prioritair.

Voor de nabije toekomst staat een volledig nieuw woonzorgcentrum naast het huidige in Westkapelle op de aganda. De werken zouden in 2019 kunnen starten.


SCHEPEN
Wonen
Het sociaal verhuurkantoor verhoogde zijn aanbod van huurwoningen van 50 naar 200.
De sociale huisvestingsmaatschappij t’Heist Best kon nieuwe projecten openen : residentie de Smisse in de Smedestraat, residentie Wanne in Heulebrug, woningen in de Kreeft, en binnenkort zullen de mensen van Vogelzang eindelijk kunnen verhuizen naar nieuwe flats in de Graaf Jansdijk en Jan de Vischstraat. Ook werden de sociale woningen in Oostwinkel die nog eigendom waren van de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen aangekocht. Gezien er hiervan nog veel moeten worden opgeknapt werd een volledig woonproject voor deze wijk uitgewerkt.
De eerste fase van Heulebrug met verkoop van betaalbare appartementen werd volledig gerealiseerd, en de tweede fase met verkoop van kavels is nog steeds bezig. Reeds heel wat jonge gezinnen uit onze gemeente zijn er gestart met bouwen.

Tewerkstelling
Mijn taak lag vooral in de sociale tewerkstelling, met het dienstenchequebedrijf diensten.net ( 50 werknemers ) en het sociaal atelier " strijk-en verstelwinkel".
Wegens het maatwerkdecreet zijn we door de vlaamse overheid ( minsiter Homans )verplicht om de activiteiten van de strijkwinkel over te dragen aan diensten.net. De strijkwinkel blijft dus wel bestaan maar niet meer als sociale tewerkstelling. Dit vergt jammer genoeg een zeer ingrijpende reorganisatie die eind dit jaar moet afgerond zijn.

Ontwikkelingssamenwerking
In het College van Burgemeester en Schepenen werd beslist om in hoofdzaak organisaties te steunen die een link hebben met onze gemeente bvb. door de actieve betrokkenheid van inwoners bij het project.
Daarnaast worden jaarlijks financiele middelen ingezet om Mozambique meer te bossen ( Grain de vie ).

maandag 24 september 2018

Het begon reeds lang geleden....

Inderdaad, 36 jaar geleden was ik in 1982 voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Samen met een groep PVV-jongeren zorgden we voor de verjonging binnen de partij. Ik was 24 jaar en stond op de 24ste plaats. Ondanks een zeer goed resultaat was ik niet verkozen, maar het was wel de start van een heel boeiende politieke loopbaan.


 


De lijst bestond toen uit 29 kandidaten, waarvan slechts 4 vrouwen. Toen ik in 1989 gemeenteraadslid en OCMW voorzitter werd waren er slecht 3 vrouwen in de gemeenteraad. Intussen is er gelukkig heel wat veranderd. Niet alleen moeten de lijsten uit de helft vrouwen bestaan, anno 2012 zijn er 14 dames in de gemeenteraad van Knokke-Heist.woensdag 29 augustus 2018

Mijn familie

Mijn ouders Wim van der Hooft en Lydie D’Hooghe baatten cafe - restaurant Nova uit ( naast cinema Nova ) in de Lippenslaan, en daarna de Wim’s op het gelijkvloers in het Casino op de Zeedijk.
Vele Knokke-Heistenaars hebben er ooit hun trouwfeest gehouden of oudejaarsavond gevierd.
Mijn broer Bert en nu zijn zoon Anthony baten de Wim’s verder uit maar wel iets verder op de Zeedijk richting Knokke.
Mijn ouders zijn jammer genoeg overleden.
We waren met 4 kinderen waarvan ik het “ kakkernest “ ben : Wim, Bert (overleden ), en zus Anne.

Samen met mijn partner Philippe Brakel hebben we 2 volwassen zonen Yannick en Tom, en een pluszoon Olivier. Olivier is gehuwd met Stephanie Lambert en samen hebben ze 3 kinderen : Eline, Gilles en Morgane.

Mijn opleiding

Ik volgde het lager onderwijs in de Gemeenteschool die toen een afdeling was opgestart in de Zoutelaan te Knokke. Van deze school bewaar ik heel warme herinneringen. Een klein klasje vrienden.

Mijn humaniora volgde ik in Brugge, eerst in het Koninklijk Lyceum en dan in het Koninklijk Atheneum. Ik was 6 jaar op internaat.

Het studentenleven leerde ik kennen aan de Vrije Universiteit te Brussel, en ik behaalde er twee masterdiploma’s met onderscheiding : moraalwetenschappen en criminologie, alsook mijn aggregaat voor het hoger secundair onderwijs.

Tijdens mijn professioneel leven volgde ik nog een aantal cursussen waaronder sociale wetgeving en coaching.

zondag 17 juni 2018

36 jaar politieke ervaringWat heb ik in die 36 jaar dat ik met politiek bezig ben allemaal gedaan ?

Hiervoor heb ik mijn dozen met souvenirs en persknipsels eens uitgeplozen  :

Mijn politiek engagement begon met actieve deelname aan lokale adviesraden en lidmaatschap van verschillende socio-culturele verenigingen. Zo was ik meer dan 20 jaar voorzitster van de liberale vrouwenbond " Hoger Leven ".

Partijpolitiek ben ik op diverse niveaus betrokken geweest : provinciaal en nationaal bestuur met diverse bestuursfuncties, waarvan nationaal voorzitster van open vld vrouwen .
De laatste 6 jaar focus ik mij volledig op het lokaal niveau omdat al deze vergaderingen professioneel en privé niet langer te combineren vallen.

Intussen sta ik voor mijn 14 de verkiezingsdeelname : 7°  keer gemeente, 4 maal federaal parlement, 1 deelname voor het europees parlement, 1 voor de provincieraad, 1 keer Vlaams parlement

.  
In al die jaren heb ik de kans gekregen diverse mandaten uit te oefenen die één voor één zeer interessant waren.
Mijn focus lag al die jaren vooral op welzijn, sociale zaken en tewerkstelling.
Intussen kan ik terugblikken op een politieke loopbaan van :
  •   30 jaar gemeenteraadslid.
  •   18 jaar OCMW voorzitster
  •   18 jaar voorzitter van de autonome vereniging Het Dak ( woonzorgcentra   Noordhinder,    O.L.V van Troost, en assistentiewoningen Mardyck )
  •    6 jaar schepen van welzijn, wonen, tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking
  •  10 jaar politieraadslid
  •    6 jaar provincieraadslid
  •    1 jaar federaal parlementslid
  •    gewezen ondervoorzitter van vervoersmaatschappij De Lijn

Deze uitgebreide ervaring wil ik de volgende 6 jaar graag terug inzetten voor Knokke-Heist.